Om tjänsten
Du kommer ha en viktig roll i företagets fortsatta försäljning och kundutveckling, i första hand i Väst- och Sydsverige, men även på andra viktiga och byggintensiva geografiska områden i Sverige. Fokus kommer ligga på att bearbeta och utveckla byggarkunder. Din tekniska kunskap inom byggbranschen är avgörande för att du ska kunna agera rådgivande och skapa trovärdighet i kundrelationen.

Läs mer här