Lättbalk - många hål i mellanbjälklag

Många hål i mellanbjälklag för att undvika köldbryggor