goodfeel_warmfiber_loesull_1Warmfiber™ är lösullsisolering av cellulosa, tillverkad genom återvinning av dagstidningar. Tillverkningen sker i Sverige.

WarmFiber är specialanpassad lösullsisolering med hög värmelagringsförmåga med och bäst utfyllnad i alla konstruktioner. Det finns många positiva effekter av att använda WarmFiber i alla konstruktioner. De blir en låg totalkostnad då man undviker spill, deponikostnad, hantering och lagring, samtidigt som man får en fuktsäker installation och mindre arbete. Dessutom bidrar

WarmFiber till att nå hög täthet i konstruktionerna – se provningsresultat.

Läs gärna mer om lösullsentreprenader på Sjömarkens Isolering.