Vi på Sjömarkens Byggsystem arbetar i ett nätverk med byggare och arkitekter i hela Sverige. Vi kommunicerar och levererar i normalfallet till våra byggarkunder som i sin tur kan ge dig som slutkund en helhet. Se några av de byggare vi samarbetar med – de kan erbjuda allt ifrån att stomresa vår stombyggsats till att leverera helt nyckelfärdiga hus. Tack vare att vårt byggsystem är så enkelt så kan du som slutkund även få vårt byggsystem levererat av vilken byggare du önskar. Be dem bara kontakta oss!

Om du som kund planerar att bygga själv, så är du också välkommen! I detta läge för vi oftast dialogen direkt mellan oss avseende lösningar och önskemål. I vissa fall kan det vara så att du som kund redan har utsett en byggare och har önskemål om att bygga med vårt byggsystem. Då träffas vi oftast gemensamt för att gå igenom och bestämma vem som gör vad i projektet.

Det kan också vara så att arkitekten rekommenderar vårt byggsystem i ett tidigt läge. Vi rekommenderar då att du som slutkund i första läget utser en byggare du önskar arbeta med och därefter ber byggaren kontakta oss avseende vår leverans.


1. Behovsanalys & Förslag

Det första vi gör är att samla in all information om projektet i form av idéskisser, ritningar, övriga krav m.m.

När vi gemensamt fastställt ovanstående, går vi igenom konceptet och bestämmer exakt omfattning för projektet. Utifrån detta lämnar vi ett affärsförslag till byggare. När det accepteras går vi vidare till Steg 2.


2. Konstruktion

I detta skede fastställer vi, gemensamt med kunden, alla projektförutsättningar i detalj. Många gånger är även konstruktören inblandad här.

Därefter tar våra konstruktörer vid och konstruerar projektet. I detta arbete sker löpande avstämningar med byggaren för att säkerställa att vi uppfattat all information rätt.

När konstruktionens sluthandlingar är godkända går vi vidare till Steg 3.


3. Leverans

Leveranser av våra exaktkapade stommar och tillbehör enligt gällande leveransomfattning sker till byggarbetsplatsen. Samtliga ritningar levereras som standard både digitalt, i 3D och på vädersäkrat papper.

När stommen är monterad och alla förberedelser är gjorda, avropas lösullsentreprenaden för utförande.


4. Kvalitetssäkring

Ingående material kvalitetssäkras i tillverkningsprocessen och lösullsinstallationen utförs av certifierade lösullsentreprenörer.


5. Täthetsprovning

I anslutning till utförd lösullsentreprenad, utförs en täthetsprovning för att verifiera konstruktionernas täthet.