En välisolerad klimatskärm är en grundläggande förutsättning för att kunna skapa ett passivhus.

Eskilsby_hus_utv1 (1)Sjömarkens byggsystem fokuserar på att optimera funktion i både brukande och byggande av klimatskärmen och lämpar sig utmärkt för passivhusbyggande.

Viktiga egenskaper är då:

 • Tjockare isolering.
 • God utfyllnad av isolering i alla konstruktioner.
 • Heltäckande isolering.
 • Hög lufttäthet i tätskikten.
 • Hög luftäthet i isoleringen.
 • Minimala köldbryggor i konstruktionerna.

Certifierad passivhusbyggare

certifierad_passivhusbyggare_jorgenInom Sjömarkensgruppen har vi kompetensen som ”Certifierad passivhusbyggare”. Som certifierad passivhusbyggare har man en allmän och bred baskunskap i byggnation av passivhus och energieffektiva byggnader, där de bärande delarna är isoleringsförmåga och täthet.

Byggnaden ses emellertid som ett system, där god innemiljö och god beständighet är exempel på andra viktiga egenskaper i passivhuset.

En förutsättning för att passivhuset skall uppnå önskade egenskaper är att byggnaden uppförs med hög kvalitet. Därför innebär det att certifieringen har stor fokus på kvalitetssäkring, där en viktig utgångspunkt just är, att se helheten inklusive både teoretiska och praktiska aspekter.

Tjockare isolering

Med Sjömarkens byggsystems unika regelstomme medges isolertjocklekar upp till 500 mm i väggar och 570 mm i tak. Konstruktion och byggsätt är samma oavsett tjocklek.

God utfyllnad av isoleringen

I vår standardleverans ingår cellulosafibern WarmFiber, vilken är så finfördelad att utfyllnaden av alla konstruktioner blir fullständig och håligheter i isoleringen undviks. Med WarmFiber elimineras spill och lagring på byggplatsen helt och hållet, eftersom isoleringen levereras rätt in i konstruktionen.

Heltäckande isolering

Med ökande isolertjocklekar sjunker temperaturen i regelstommens ytterskikt. För att höja temperaturen på och säkerställa fuktsäkerheten i den bärande stommen, monteras en heltäckande klimatskiva som yttre isoleringsskikt.

Lufttät isolering

I isoleringsmaterialens lambdavärden bortses från konvektionsförluster. Det är också orsaken till att teoretiskt framräknade energiberäkningar och praktiska fullskalemätningar sällan stämmer överens. WarmFiber har så hög lufttäthet att konvektionsförluster inte uppträder. Den samverkar i stället till att bättra på den totala lufttätheten i stommen ytterligare.

Hög lufttäthet

Med ett tätskikt monterat på konstruktionens varma sida hindras energiförluster p.g.a. luftläckage samtidigt som fuktig inomhusluft hindras komma ut i klimatskärmen. Val av tätskikt görs, beroende av klimat och husets användningsområde.

Minimala köldbryggor i konstruktionerna

FlexiBeam  lättreglar och lättbalk har ett balkliv av endast  6-8 mm boardskiva. I kombination med den utvändiga fasadskivan reduceras köldbryggorna till ett minimum.

Fördelar i byggskedet

FlexiBeam är:

 • Stark
 • Lät
 • Rak
 • Lång
 • Exaktkapad

Stark

I förhållande till sin vikt har FlexiBeam en oöverträffad styrka som  träregel.

Lätt

FlexiBeams låga vikt (ca 1/3 av ordinära träreglar) medger manuell hantering av stora väggblock och konstruktioner utan lyftanordningar.

Rak

Skruvat och krokigt trä är ett minne blott.

Lång

FlexiBeam finns i längder upp till 13 m.

Exaktkapad

FlexiBeam kapas i exakt rätt längd och märks upp för varje konstruktion.