eskilsby_hus_utv2Idag är det i det närmaste självklart att bygga energisnåla hus. Detta innebär inte med automatik att man måste bygga ett passivhus. De allra flesta av de projekt som vi varit med i, är lågenergihus utan att därmed kunna klassas som passivhus. Tack vare vår effektiva stomme, kan man på ett enkelt sätt få ett lågenergihus även med tunnare tjocklekar i väggar och tak.

flexibeam_bygge_varaFör att kunna bygga ett energisnålt hus som både har låg energiåtgång och hög fuktsäkerhet, krävs god kunskap om hur klimatskalet ska utformas.

Läs mer om Sjömarkens Byggsystem >>