hemsida_3Vårt mål är att, tillsammans med våra byggarkunder, förverkliga sina kunders önskemål och arkitektens ambitioner i idéstadiet genom att utnyttja våra väl genomtänkta konstruktionslösningar i varje enskilt projekt.

Vår konstruktionsavdelning har utarbetat ett färdigt system som är anpassat till konceptet. Utifrån detta genomför vi önskade anpassningar till varje unikt projekt och får på ett effektivt sätt fram ett kundanpassat slutresultat. Vi har väl genomtänkta detaljlösningar som bland annat tar hänsyn till hur kraven på täthet samt lösullsinstallationen ska fungera på bästa sätt.

goodfeel_laettbalk_2010_m_froestad_konstruktion (1)