Fasadskiva

pussel_4_isoshellFasadskivan är ett heltäckande utvändigt isoleringsskikt utan köldbryggor som säkerställer väggkonstruktionens fuktsäkerhet. Fasadskivan är utprovad och anpassad för optimalt utförande av lösullsinstallationen. Kravet på vilken tjocklek som krävs på fasadskivan varierar beroende på geografiskt läge m.m.

Täthetssystem

goodseal_corvum_-1248_rulleTäthetssystemet är framtaget för att kunna säkerställa tätheten på det invändiga tätskiktet. I systemet ingår invändigt tätskikt samt olika typer av tejper som hjälper dig som byggare att bygga tätt.

För samtliga tejper gäller Europas bästa vidhäftningsförmåga – de är tillverkade i Schweiz och håller högsta kvalitet.