Fler och fler byggare väljer att bygga med Sjömarkens Byggsystem. De ser att det ger bättre arbetsmiljö och ökad effektivisering av byggandet. Här är lite fördjupande information om varför byggare väljer att använda vårt byggsystem.

Kort byggtid

Hela stommen levereras millimeterkapad och kan därför monteras oerhört snabbt. Kombinationen med en exaktkapad stomme och att lättbalken alltid är rak, gör att byggtiden minskas avsevärt.

Bättre arbetsmiljö – spara hälsan!

Tunga arbetsmoment med massivt trä byts ut till lättarbetade lättbalkar i hela stommen. Limträ eller LVL (Kerto) kan i många fall ersättas med FlexiBeam Lättbalk och därmed kan behovet av kran minimeras eller försvinna helt.

Genomtänkta konstruktioner gör att byggnationen fungerar smidigt utan onödiga stopp.

De vädersäkrade montageritningarna är ett ovärderligt stöd i byggandet och säkerställer att byggnationen sker enligt planerna.

Bygg på samma sätt varje gång

Byggsystemet är flexibelt och kan varieras med olika cc-avstånd och olika tjocklekar utan att behöva ändra på övriga bygglösningar.

Tack vare att Sjömarkens Byggsystem är flexibelt innebär det att man kan bygga på samma sätt varje gång, oavsett om man bygger villa, fritidshus eller hyreshus. Det spelar alltså ingen roll om man ska bygga ett hus med passivhuskrav eller en stuga med tunnare konstruktionslösningar – byggsättet är alltid densamma.

Redan på det första projektet med vårt byggsystem, sparar byggaren mycket byggtid tack vare de genomtänkta lösningarna. I kommande projekt ökar effektiviteten ytterligare och som byggare drar man full nytta av den erfarenhet man fått i tidigare projekt.

Bygg med en enda väggregel

En viktig del i byggsystemet är att man alltid använder en enda väggregel mellan in- och utsida, oavsett tjocklek. Det innebär att man bara behöver bygga väggen en gång! Det rationaliserar arbetet och kortar ner byggtiden.

Utnyttja effektiv lösullsisolering

En del av enkelheten och flexibiliteten i byggsystemet är att vi isolerar samtliga konstruktioner med lösullsisolering. Som byggare slipper man både hantering och montering av isoleringen. Samtidigt utnyttjar man på ett effektivt sätt fördelen med att installera isoleringen maskinellt.

Installationen sker fuktsäkert direkt in i konstruktionerna utan skrymmande lagring på arbetsplatsen och helt utan spill, vilket gör hela processen både rationell och effektiv.

Att använda lösullsisolering i alla konstruktioner gör byggandet enkelt och som byggare behöver man aldrig mer tänka på olika isoleringsdimensioner.

Uppfyll kraven

uppfyllkravenVi har definierade u-värden i alla konstruktioner och kan här hjälpa till att välja rätt isoleringsvärden. Vi upprättar energiberäkningar. I samband med  konstruktionsarbetet säkerställer vi att huset blir rätt dimensionerat och uppfyller BBR´s krav på nybyggnation. Vi har god kunskap inom fuktsäkerhet och kan ge tips om hur byggnationen genomförs för att nå rätt täthet.

Som byggtare kan man känna sig trygg med Sjömarkens Byggsystem och kan fokusera på att nyttja arbetstiden på bäst sätt – att bygga!

Se våra referenser

Läs mer om Sjömarkens Byggsystem