Efter kundens önskemål

Vi på Sjömarkens har insett att vi kan stödja våra byggarkunder i att leverera sina kunders olika drömmar och önskemål. Sjömarkens Byggsystem är därför anpassat till lösvirkesbyggande för maximal flexibilitet där isolering, fukt och täthet är ledord.

Energieffektiv konstruktion

Den pågående energidebatten har gjort alla som bygger hus mycket medvetna och idag är det en självklarhet att bygga energisnåla hus.

Fördelen med Sjömarkens Byggsystem är att det ger låga U-värden i de olika konstruktionerna; för yttervägg ner till 0,083 och för tak ner till 0,074. Vi har färdiga värden på olika tjocklekar i flera konstruktionstyper. Det är lätt att redan i ett tidigt skede bestämma husets isoleringsförmåga.

Med tjockare väggar och mer isolering skapar vi energieffektiva hus. Vårt byggsystem har marknadens bästa invändiga tätskikt, lättbalkar, utvändigt heltäckande isoleringsskikt samt lufttät cellulosaisolering. Tillsammans innebär det att vi levererar marknadens energieffektivaste konstruktioner tack vare vårt fokus och insikt om de tre viktigaste faktorerna för att få bästa resultat; lufttäthet, fuktsäkerhet och isolering. Det är vår kunskap kring dessa faktorer som gör oss unika.

En följd av samhällets ökade krav på låg energiåtgång är att kommunerna idag kräver in en energiberäkning innan man kan få ett startbesked för sitt hus. Denna ingår som standard i vårt byggsystem.

När det gäller lufttäthet i byggnader ökar kraven i kommun efter kommun. Idag kräver många kommuner att man verifierar lufttätheten i huset med en så kallad täthetsprovning. I vissa fall får men inget slutbesked innan detta är gjort och inflyttning får vänta. Med den insikt vi fått genom alla år, är vi helt övertygade om att även tätheten måste verifieras och garanteras. Därför ingår även täthetsprovning som standard i vårt byggsystem.

Fuktsäkert

Sjömarkens materialval och byggmetod ger sammantaget en mycket bra och fuktsäker konstruktion;

Lättbalken har liten andel trä i flänsar och är till största delen tillverkad av väderbeständig träfiberboard. Detta innebär att lättbalken är mindre fuktkänslig än vanligt virke.

Allt material levereras i väderbeständiga paket, vilket möjliggör att dessa kan förvaras utomhus och därmed bättre möjliggör en tidsplanering på arbetsplatsen där montage i ösregn undviks.

Tack vare hög prefabriceringsgrad, med bland annat millimeterkapad stomme inklusive urjack, håltagningar m.m., är tiden för att nå till vädertätt hus mycket kort. Detta medverkar också till en torrare byggnation.

Utvändigt ingår en heltäckande isoleringsskiva för att få en fuktsäker och varm stomme. Denna skiva bidrar även till en snabbare uttorkning.

Tack vare att samtliga konstruktioner isoleras med lösull, kan den invändiga ångbromsen monteras före isoleringen, vilket innebär att mindre fukt tillförs stommen och att uttorkningen kan starta tidigare.

Metoden med att spruta lösull innebär även en säker och vädertät installation. Lösullen lagras under tak för att därefter lastas upp direkt på lastbilar. Väl ute på arbetsplatsen matas lösullsmaterialet i en maskin på lastbilen och installation sker via en tät slang direkt in i respektive konstruktion. En obruten, torr leverans! Och dessutom spillfri.

I vårt byggsystem använder vi som standard cellulosaisoleringen WarmFiber. Produktens hygroskopiska egenskaper innebär att uttorkning av eventuell fukt i stommen underlättas. Fukt i en liten mängd trä fördelas ut i en stor mängd cellulosaisolering med låga fukthalt (ca 8 %).

Under både byggtiden och under brukartiden så hjälper den invändiga ångbromsen till med att torka ut konstruktionerna på ett effektivt sätt. I och med att den inte är helt ångtät, innebär det att uttorkning medges även inåt i konstruktionen.

Helhetssyn

På Sjömarkens Byggsystem arbetar vi alltid utifrån en helhetssyn där vi har inblick i alla moment i byggnationen. För att kunna bygga välisolerat, lufttätt och fuktsäkert krävs en förståelse och en skicklighet som vi på Sjömarkens Byggsystem samlat på oss under åren. Vi har en lång erfarenhet och en bred kompetens. Denna får våra byggarkunder del av när de bygger med vårt byggsystem.

Inga estetiska begränsningar

Det finns inga begränsningar i det estetiska utförandet när man bygger efter Sjömarkens Byggsystem. Med vårt byggsystem kan man bygga funktionella och snygga hus samtidigt som energiförbrukningen hålls nere.