goodfeel_flexibeam_lattbalk_bara_spegelFlexiBeam Lättbalk är en viktig del i konceptet och utgör ”skelettet” i byggnaden. Vi konstruerar i så stor utsträckning som möjligt med FlexiBeam i väggar, tak och bjälklag. Men när det gäller vanliga takstolar, nockbalkar, avväxlingar och pelare använder vi material som är optimerat med hänsyn till bärighet, övriga begränsningar samt kundönskemål.

En av fördelarna med FlexiBeam är just att den är så flexibel. Genom att variera höjd, flänsbredd och cc-avstånd kan man optimera konstruktioner med hänsyn till isoleringsförmåga, bärighet och andra önskemål. Exempelvis väljer man ofta en något större dimension för mellanbjälklaget för att kunna ta hål för avloppsrör och även kunna klara fallet.

En annan fördel är att FlexiBeam-konstruktionen reducerar köldbryggor till ett minimum och därmed ökar konstruktionens isoleringsförmåga med ca 15 %. Detta beror på att stor volym dåligt isolerande trä, ersätts med högeffektiv isolering.
goodfeel_passivhus_2010_fagerslaett_hal_bjaelklag1FlexiBeam exaktkapas och levereras direkt till byggarbetsplatsen i paket.

När utvecklingen går mot större isolertjocklekar, underlättas detta av FlexiBeams unika egenskap att lätt kunna anpassa tjockleken efter energikraven. Detta gör arbetet enklare eftersom man bygger likadant varje gång oavsett tjocklek.

Våra FlexiBeam Lättbalkar är avsevärt lättare att arbeta med än konventionellt virke. Det sparar byggarens hälsa, både på kort och lång sikt.

Våra reglar medför ytterst små avvikelser vilket gör det lättare att bygga rakt.