Stomresning pågår i Trollhättan. Entreprenör är Robab som bygger på totalentreprenad åt 
slutkund.

Stomresning i Trollhättan