Byggår: 2009
Byggort: Billdal (Göteborg)
Referens: Mats Bjerregård, Robusta Byggnads AB

”Vi valde lättbalk i mellanbjälklaget för att det var klart billigast. Vi hade även en del rördragningar som förenklades avsevärt. Dessutom var det lätt att hantera för killarna.”