Byggår: 2014
Byggort: Sundsvall
Referens: Ola Enebro

Härliga kommentarer!

* Allt har verkligen passat perfekt.

* Kontrollansvarige från kommunen var onormalt positiv till konceptet vid sitt senaste platsbesök.

* Husägaren Ola har redan och kommer att rekommendera detta byggsystem till alla.

* Byggaren Krister Lind säger även han att han kommer rekommendera byggsystemet till byggkollegor och kunder.

* Samstämmigt säger de båda att de inte förstår att inte fler bygger med vårt system.

* Kunden är djupt tacksam för vår flexibilitet och hur vi supportat han från bygglov till färdiga K-handlingar! Vi konkurrerade med offert på ett koncept med limträstomme och Ola jätteglad att han inte valde den offerten!

* Prismässigt tycker han vi ligger helt rätt med tanke på de mervärden konceptet medför!