Byggår: 2010-2011
Byggort: Huskvarna
Referens: Calles Bygg

I Fagerslätt uppfördes 18 lägenheter under 2010-2011. De är byggda som passivhus och hela Goodfeel byggsystem (numera Sjömarkens byggsystem) har använts. Hela arbetet fungerade mycket smidigt. Bland annat gick håltagningen i mellanbjälklagen smärtfritt!