Sjömarkens Byggsystem är en del av SjömarkensGruppen där även Sjömarkens Isolering ingår. Sedan 1970-talet har vi inom systerbolaget Sjömarkens Isolering arbetat med att utveckla lösull som isoleringsmaterial i väggar, golv och tak och idag är vi marknadsledare i Sverige.

I vårt arbete med lösullen upptäckte vi fördelarna med lättbalken, som i kombination med lösull bildade en effektiv konstruktion med mycket bra isoleringsförmåga.

Sedan år 2007 har vi även egen tillverkning av cellulosaisoleringen WarmFiber. Parallellt med detta har vi dessutom utvecklat vår husbyggsats baserad på lättbalk och lösull och har i dag även egen tillverkning och kundanpassning av våra stommar. Sedan 2008 har vi levererat ett stort antal hus till nöjda kunder med hjälp av vår säkra, trygga och effektiva byggmetod.