Vi välkomnar vår nya säljare Thomas Bred! Thomas har en mångårig erfarenhet från byggsidan. Han har arbetat både inom försäljning och på entreprenadsidan och blir ett fint tillskott i vår organisation.Thomas_Bred_huvud_frilagd