Tillåt dig att drömma! I vårt byggsystem erbjuder vi energieffektiva konstruktionslösningar oavsett om det gäller traditionellt utformade hus eller mer nyskapande och innovativa hus. Sjömarkens byggsystem har egentligen inga begränsningar – vår utgångspunkt är alltid din unika situation.

Grundidén är att erbjuda ett rationellt lösvirkesbyggande av energieffektiva hus. Sjömarkens byggsystem bygger på noga utvalda tjänster och material som är optimerade att passa ihop. Enkelt och energieffektivt har varit våra ledord. I byggsystemet ingår

Pussel_text

  • Projektering – Energiberäkningar. Bygglovshandlingar, el- och vvs-ritningar kan lösas.
  • Design/Konstruktion – Dimensionering, montageritningar.
  • FlexiBeam Lättbalk – Lättbalkar och lättreglar för väggar, golv och tak. Traditionella trätakstolar vid behov.
  • IsoShell Fasadskiva – Heltäckande utvändigt isoleringsskikt.
  • GoodSeal Täthetssystem – För att uppnå högt ställda krav på fuktsäkerhet.
  • WarmFiber Lösullsentreprenad – Lösullsisolering med hög isoleringsförmåga utan inre konvektion.
  • Goodfeel Inside – Garantin för kvalitetsbyggande där bland annat provtryckning ingår!

Sjömarkens byggsystem löser alltså stora delar av klimatskärmen: konstruktion, stomme, isolering och invändiga tätheten i huset. Alla innerväggar, beklädnader på in- och utsida, takbeklädnader, installationer, fönster, dörrar, grund m.m. ansvarar däremot byggaren för.

Projektering

pussel_1_konstruktionNär vi kommer in i ett tidigt stadium i byggprocessen, kan vi bland annat hjälpa till med att ta fram bygglovshandlingar, el- och vvs-ritningar och energiberäkningar. Vi kan även genomföra mer omfattande arkitektarbete.

Konstruktion

niklas_p_m_bakgrundNär vi redan har en etablerad kontakt med en byggmästare som är förtrogen med vårt byggsystem eller när husbyggaren redan har ett färdigt bygglov, startar vår del i projektet ofta med att genomföra konstruktionsarbetet. Vårt mål är att förverkliga husbyggarens och arkitektens ambitioner i idéstadiet genom att utnyttja våra väl genomtänkta konstruktionslösningar i varje enskilt projekt.

Vår konstruktionsavdelning har utarbetat ett färdigt system som är anpassat till konceptet. Utifrån detta genomför vi önskade anpassningar från våra kunder. Vi får på ett effektivt sätt fram ett kundanpassat slutresultat. Vi har väl genomtänkta detaljlösningar som bland annat tar hänsyn till hur kraven på täthet samt lösullsinstallationen ska fungera på bästa sätt.

FlexiBeam Lättbalk

pussel_2_flexibeamFlexiBeam Lättbalk är en viktig del i konceptet och utgör ”skelettet” i byggnaden. Vi konstruerar i så stor utsträckning som möjligt med FlexiBeam i väggar, tak och bjälklag. Men när det gäller vanliga takstolar, nockbalkar, avväxlingar och pelare använder vi material som är optimerat med hänsyn till bärighet, övriga begränsningar samt kundönskemål.

En av fördelarna med FlexiBeam är just att den är så flexibel. Genom att variera höjd, flänsbredd och cc-avstånd kan man optimera konstruktioner med hänsyn till isoleringsförmåga, bärighet och andra önskemål. Exempelvis väljer man ofta en något större dimension för mellanbjälklaget för att kunna ta hål för avloppsrör och även kunna klara fallet.

En annan fördel är att FlexiBeam-konstruktionen reducerar köldbryggor till ett minimum och därmed ökar konstruktionens isoleringsförmåga med ca 15 %. Detta beror på att stor volym dåligt isolerande trä, ersätts med högeffektiv isolering.

FlexiBeam exaktkapas och levereras direkt till byggarbetsplatsen i paket.

När utvecklingen går mot större isolertjocklekar, underlättas detta av FlexiBeams unika egenskap att lätt kunna anpassa tjockleken efter energikraven. Detta gör arbetet enklare eftersom man bygger likadant varje gång oavsett tjocklek.

Våra FlexiBeam Lättbalkar är avsevärt lättare att arbeta med än konventionellt virke. Det sparar byggarens hälsa, både på kort och lång sikt.

Våra reglar medför ytterst små avvikelser vilket gör det lättare att bygga rakt.

IsoShell Fasadskiva

pussel_4_isoshellIsoShell är ett heltäckande utvändigt isoleringsskikt utan köldbryggor som säkerställer väggkonstruktionens fuktsäkerhet. IsoShell är utprovad och anpassad för optimalt utförande av lösullsinstallationen. Kravet på vilken tjocklek som krävs på IsoShell varierar beroende på geografiskt läge m.m.

GoodSeal Täthetssystem

goodseal_corvum_-1248_rulleGoodSeal Täthetssystem är framtaget för att kunna säkerställa tätheten på det invändiga tätskiktet. I systemet ingår förutom olika typer av tejper även 0,20 mm åldersbeständig plastfolie eller ångbroms. Valet av just 0,20 mm plastfolie är för att säkerställa tätheten och att det ska fungera praktiskt i samband med bland annat sprutning av lösullsisolering i väggar.

För samtliga tejper gäller Europas bästa vidhäftningsförmåga – de är tillverkade i Schweiz och håller högsta kvalitet.

WarmFiber Lösullsentreprenad

pussel_3_warmfiberWarmfiber™ är lösullsisolering av cellulosa, tillverkad genom återvinning av dagstidningar. Tillverkningen sker i Sverige.

WarmFiber är specialanpassad lösullsisolering med hög värmelagringsförmåga med och bäst utfyllnad i alla konstruktioner. Det finns många positiva effekter av att använda WarmFiber i alla konstruktioner. De blir en låg totalkostnad då man undviker spill, deponikostnad, hantering och lagring, samtidigt som man får en fuktsäker installation och mindre arbete. Dessutom bidrar WarmFiber till att nå hög täthet i konstruktionerna – se provningsresultat.

Läs gärna mer om lösullsentreprenader på vårt Sjömarkens Isolerings hemsida; www.sjomarkens.se.

Goodfeel Inside

Denna del är bekräftelsen på att alla inblandade har genomfört byggnationen på rätt sätt med avseende byggnadens täthet. Detta är en mycket viktig del då tätheten på en byggnad avgör hur fuktsäkert huset är. Ju större isoleringstjocklekar, desto viktigare med en hög invändig täthet. Med en provtryckning fastställer man just detta.